Doelstelling & visie

Bij kinderdagverblijf Uk & Puk draait alles om spelen en samen plezier maken. Het uitgangspunt hierbij is verantwoorde kinderopvang in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin de kinderen zich spelenderwijs op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zich vanaf de eerste dag bij ons thuis voelt. De leidsters spelen hierin een grote rol en zullen er alles aan doen om de kleintjes zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Het is van groot belang om samen met de ouders een goede band op te bouwen, waarbij geborgenheid voor het kind en vertrouwen van de ouders voorop staan.

De visie van Uk & Puk op optimale en verantwoorde opvang zullen wij verwoorden in ons
pedagogisch beleid. Uitgangspunten hierin zijn:

  • Bieden van emotionele veiligheid.
  • Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties.
  • Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
  • Overdracht van waarden en normen.

Daarnaast vinden wij communicatie met de ouders van groot belang. Deze zal bij
Uk & Puk behalve dagelijks en informeel, ook formeel georganiseerd worden door middel van oudercommissies en ouderbijeenkomsten.
Onze groepsleidsters zijn professioneel, goed geschoold en ervaren, maar vooral geselecteerd op persoonlijkheid. Liefde voor kinderen en het werk en een goede onderlinge verhoudingen tussen collega’s zijn voorwaarde voor een prettige sfeer op de groep. Tenslotte is de veilige omgeving een zeer belangrijke factor binnen onze kinderopvang.