Vacature: Lid van de oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van:

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de dag van de Pedagogisch medewerker, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met de locatiemanager (Joëlla) of houder (Evi)
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de locatiemanager en houder
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt eventueel contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
 • minimaal 4 keer per jaar een overleg willen bijwonen

Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • een budget voor de oudercommissie
 • lidmaatschap van BOink

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de locatiemanager of bij één van de ouders van de oudercommissie via: info@kinderopvangukenpuk.nl of oudercommissie@kinderopvangukenpuk.nl