Over BSO & Ko

Wat houdt onze buitenschoolse opvang in?
Als uw kinderen uit school komen, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden. Even bijpraten met een koekje of een kopje thee en tijd om ze iets laten zien wat op school is gemaakt. Voor kinderen zijn alledaagse dingen erg belangrijk; aandacht, gezelligheid en een goede sfeer zijn essentieel.
 
De buitenschoolse opvang is voor alle basisschoolkinderen uit Emmer-Compascuum voor de leeftijd van 4 – 13 jaar. Hierbij wordt ook het vervoer geregeld van de BSO-locatie naar school en van school naar de BSO-locatie. Vanaf het moment dat kinderen naar de basisschool gaan ontstaat er voor het eerst vrije tijd. BSO-tijd is vrije tijd en biedt de mogelijkheid om te ontspannen, met leeftijdgenoten te spelen en aan leuke activiteiten deel te nemen.
Individuele kind
Binnen de buitenschoolse opvanggroep (BSO) zal aandacht besteed worden aan het individuele kind en waaraan een BSO-kind behoefte heeft als het uit school komt. In groepsverband zullen er een aantal activiteiten aangeboden worden waardoor de BSO-kinderen de mogelijkheid hebben deel te nemen aan deze activiteiten.
 
Binnen BSO & Ko zal er worden gekeken hoe er met taalgebruik wordt omgegaan, de tafelmanieren, het sociaal gedrag naar elkaar, het samenwerken, hoe kun je iets betekenen voor elkaar en het bieden van een luisterend oor.
 
Samenwerken
Het beleid van BSO & Ko zal erop gericht zijn om de samenwerking aan te gaan met andere organisaties zoals scholen, bibliotheek, sportverenigingen, zwembad en de Brede School. Samenwerken kan ook inhouden dat je met de andere partijen gezamenlijk een activiteit gaat ontwikkelen, bijvoorbeeld mini playback
show, een zeskamp opzetten of sportactiviteiten.
 
Activiteiten
Wij vinden het belangrijk dat je voor de BSO-kinderen een niet te vol activiteiten programma aanbiedt. Immers een kind heeft naast de inspanningen van school ontspanning nodig. Belangrijk bij de BSO-
kinderen is de omgang met deze leeftijdsgroep van 4 tot 13 jaar aangezien de behoeften van ieder kind anders zijn en deze groep een groot leeftijdsverschil kent. Teven zullen er in overleg met de leiding vriendjes en vriendinnetjes meegenomen kunnen worden.
 
Tijdens de vakantieperiode is er een programma afgestemd op het aantal kinderen die gebruik maken van de BSO en wordt er gekeken naar de mogelijkheden en gewerkt met een thema afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
 
Normen en waarden
De BSO is voor veel kinderen de eerste sociale groep waarin zij zich bewegen. Het is dan ook erg belangrijk dat er bij BSO & Ko veel aandacht besteed wordt aan de overdracht van waarden en de daarop gebaseerde (gedrags)normen.
 
Eén van de vereiste onderdelen van BSO & Ko is de manier waarop de leidsters het overbrengen van waarden en normen waarborgen. Het is belangrijk hierbij duidelijke voorbeelden te geven.
 
Voorbeelden:
  • elkaar geen pijn doen
  • als één van de kinderen een ander kind (per ongeluk) pijn doet, wordt het betrokken bij het troosten van het andere kind
  • niet afpakken
  • als één van de kinderen iets afpakt van een ander kind moet hij het teruggeven
  • geen vieze of lelijke woorden gebruiken
  • geen kinderen buitensluiten
  • geen dingen stuk maken
 
Normen en waarden klinken als grote termen maar bestaan ook uit kleine dingen. Gedag zeggen bij het binnenkomen en weggaan, mensen bij hun naam noemen en twee woorden gebruiken zijn duidelijke omgangsvormen die in de Nederlandse cultuur een belangrijke plek innemen. Ook op de beurt wachten, iets vriendelijk vragen en niet vloeken zijn voorbeelden van belangrijke normen en waarden.