Oudercommissie

De oudercommissie; even voorstellen . . .

De oudercommissie van Kindercentrum Uk & Puk heeft zich tot doel gesteld om, binnen het kader van de doelstellingen van de kinderopvang, de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers te behartigen. De oudercommissie fungeert als een intermediair tussen de ouders en het team van Uk & Puk.

Dit betekent aan de ene kant dat Kindercentrum Uk & Puk instemming of advies kan vragen aan de oudercommissie over allerlei zaken die de kinderopvang aangaan, en aan de andere kant kan de oudercommissie wensen van de ouders bij het kinderdagverblijf onder de aandacht brengen.

Dit laatste betekent dus ook dat de oudercommissie open staat voor alle suggesties van ouders die kunnen leiden tot een nog optimaler functioneren van de kinderopvang.

Onderwerpen waarbij de oudercommissie in overleg treedt met de directie en locatiemanager zijn bijvoorbeeld:

het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, de openingstijden en wijziging van de prijs van de kinderopvang. Naast deze serieuze taken, zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van feesten, actitviteiten en ouderavonden. De oudercommissie vergadert 4 maal per jaar. 

U kunt de oudercommissie via de mail bereiken: 

(oudercommissie@kinderopvangukenpuk.nl)

Leden oudercommissie zijn:

Trudy Visser, moeder van Dean en Xeno

Ingrid Wanningen, moeder van Guusje en Jens

Anneke de Roo, moeder van Stijn en Jorn

Manon Springer, moeder van Luuk en Hannah

Thessa Keizer, moeder van Fenna

Fatima Zemzem, moeder van Aya en Yahya