Oudercommissie

De oudercommissie van Kindercentrum Uk & Puk heeft zich tot doel gesteld om, binnen het kader van de doelstellingen van de kinderopvang, de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers te behartigen. Maar wat houdt het eigenlijk precies in en wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar. Tijdens deze vergaderingen is de leidinggevende van kinderopvang Uk & Puk ook aanwezig en komen allerlei verschillende zaken aan bod zoals:

  • Dit betekent aan de ene kant dat Kindercentrum Uk & Puk instemming of advies kan vragen aan de oudercommissie over allerlei zaken die de kinderopvang aangaan, en aan de andere kant kan de oudercommissie wensen van de ouders bij het kinderdagverblijf onder de aandacht brengen.
  • Onderwerpen waarbij de oudercommissie in overleg treedt met de directie en locatiemanager zijn bijvoorbeeld: het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, de openingstijden en wijziging van de prijs van de kinderopvang.
  • Naast deze serieuze taken, zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van feesten, activiteiten en ouderavonden. De oudercommissie vergadert 4 maal per jaar.

U kunt de oudercommissie via de mail bereiken: oudercommissie@kinderopvangukenpuk.nl


De oudercommissie stelt zich voor

Thessa, moeder van Fenna (BSO Deele)
Onze dochter Fenna zit op de BSO op de Deele. Ik ben bij de OC gegaan om meer betrokken te zijn bij de opvang aangezien zij veel zorg dragen voor onze dochter en ik daar graag iets voor terug doe omdat wij heel dankbaar zijn dat Fenna op zo’n fijne opvang mag zitten.
 
Kim, moeder van Mees (Pom)
Ben tijdens de overgang Puk naar Pom bij de oudercommissie gekomen, omdat ik wel benieuwd was naar alle zaken die spelen achter de kinderopvang. De oudercommissie krijgt een mooi kijkje in de vraagstukken die nog meer komen kijken bij kinderopvang. Plus het is ook gewoon een hele  gezellige groep vrouwen.
 
Fatima, moeder van Aya en Yahya (BSO Bente) 
Mijn kinderen zitten nu op de basisschool de Bente en daar zitten ze ook op de BSO groep de Bente. Ik heb mij aangemeld voor de OC, omdat ik meer wilde kunnen zien op welke manier kinderen zich (sociaal) kunnen ontwikkelen en waar hun interesses liggen als ze op de opvang zijn. Je krijgt dan toch een beter beeld van de gang van zaken.
 
Anne, moeder Mees en Noud (Uk en Puk) – Notulist   
Mijn jongste zoontje zit op groep uk, en de oudste zit op groep puk. Omdat ik zelf een eigen bedrijf heb in de zorg, weet ik hoe belangrijk het is om de feedback van ouders te horen. Ik denk dat ik zowel als ouder als aan de kant van een organisatie mee kan denken over punten die aan bod komen. 
 
Nikki, moeder van Puck (Puk) – Voorzitter
Mijn dochter zit op de groep Puk. Met veel plezier ben ik lid van de OC sinds 2022, lid worden vond ik belangrijk omdat je op deze manier betrokken kan zijn bij de ontwikkeling van de opvang, mee kan denken en een spreekbuis kan zijn vanuit de ouders. Verandering kan er alleen komen door zaken te delen met elkaar