Geschillencommissie / klachten

Geschillencommissie

Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. www.degeschillencommissie.nl

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (De Geschillencommissie) aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie, zoals is bedoeld in de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 070 310 53 10.

Interne Klachtenregeling

Uw kind is bij de medewerksters van Kindercentrum Uk & Puk in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets misgaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij te kort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uit stellen maakt het alleen maar moeilijker het eenvoudigst is het als u het bespreekt met degene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleidsters. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Bianca Neef, locatiemanager. Deze noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken of is er wat onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als u klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt uw klacht ook schriftelijke (of per email) indienen bij Bianca Neef, locatiemanager: bianca@kinderopvangukenpuk.nl. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen en reeds genomen maatregelen.