Over de peuterspeelzaal / voorschool

Voorschool (Peuterspeelzaal) Uk & Puk is de voorschoolse peutergroep voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Op deze peuterspeelzaalgroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De voorschool voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Dat doen we aan de hand van een methodisch peuterprogramma.

Het peuterprogramma is gericht op ontwikkelingsstimulering. Er wordt naar gestreefd om thematisch en programmatisch samen te werken met de kleuterbouw van school, waardoor er een doorgaande lijn is in het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. Het biedt mogelijkheden die er voor peuters thuis vaak niet zijn. Bijvoorbeeld samen gezellig eten en drinken, liedjes zingen, leren wachten op je beurt, luisteren naar verhaaltjes uit een boek, glijden, fietsen, rennen en creatief bezig zijn. Natuurlijk sluiten de activiteiten aan bij de interesses en mogelijkheden van de peuters. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens een pedagogisch beleidsplan. Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn er welkom. Ze spelen er met leeftijdsgenootjes onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Zij begeleiden en stimuleren de peuters in hun ontwikkeling, zodat ze goed voorbereid naar de basisschool gaan.

Uk & Puk is aangesloten bij de stichting OKCE en heeft 1 voorschoollocatie. Meer info over het peuterspeelzaalwerk/de voorschool: http://www.okce.nl/

Voorschool Bente Westerdiep OZ 96, Emmer-Compascuum, tel: 0591 – 852810