Organisatie

Kindgericht
Ieder kind is voor ons belangrijk en uniek. Wij handelen vanuit de vraag van het individuele kind, binnen de kaders van het pedagogisch beleid.
Klantgericht
Wij zorgen dat we weten wat de ouders van ons willen. Wij nemen de wensen van het kind en de ouders serieus.
 
Kwaliteitsbewust
Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het kinderdagverblijf en het personeel. Dit betekent dat wij voortdurend zullen werken aan verbetering op alle aspecten binnen het kinderdagverblijf.
 
Betrokken en respectvol
Onze kinderopvang is een professionele onderneming, waarin iedereen persoonlijk benaderd wordt. Wij communiceren open richting ouders en kinderen en wensen dan ook dat iedereen zich betrokken voelt.
 
Enthousiast
Wij zijn trots op de onderneming en het vak, willen plezier in het werk hebben en dit ook uitstralen.
 
Maatschappijgericht
Onze medewerkers hebben veel aandacht voor normen en waarden. Tevens bieden wij ouders de mogelijkheid hun zorg voor de kinderen te combineren met hun werk of studie.
 
Ondernemend
Wij zijn als onderneming volop in beweging, zijn creatief, vindingrijk en resultaatgericht.